Agris Dzilna
  Gunārs Krollis
  Ērika Māldere
  Vita Mālniece
  Edgars Miķelsons
  Anita Paegle
  Reinis Pētersons
  Inga Ropša