foto Teodors Zalkalns

Līdz 1930.gadam Grīnbergs. Dzimis 1876.gada 30.novembrī Allažu pag. Zaļā kalna mājās, miris 1972.gada 6.septembrī Rīgā. Tēlnieks. Apmeklējis Štiglica Centrālo tehniskās zīmēšanas skolu Pēterburgā (1893 - 1899), ar ārzemju stipendiju beidzis dekoratīvās glezniecības un oforta klases. Darbojies latviešu mākslinieku pulciņā "Rūķis". Tēlniecībai pievērsies Parīzē, kur mācījies O. Rodēna darbnīcā pie tēlnieka A. Burdēla. Ietekmējies no rodēnisma, paralēli interesējies par ēģiptiešu tēlniecību. Strādājis par tēlnieku modelētāju K. Faberžē juvelierizstrādājumu firmā Pēterburgā (1901 - 1903). Apguvis bronzas liešanu un marmora apstrādi Itālijā (1907 - 1909), iepazinis renesanses mākslu.
Aizsācis akmens tēlniecības tradīcijas Latvijā. Būtisks ieguldījums monumentālajā un memoriālajā tēlniecībā. Nozīmīgākie darbi: piemineklis R. Blaumanim Rīgā (1929), kapu pieminekļi J. Porukam (1930, Rīgā  Meža kapos), F. Bārdam (1933, Umurgā). Darbojies stājtēlniecībā, veidojis  "Stāvošo māmiņu" (1915), "Sēdošo māmiņu" (1916), portretus, animālijas  ("Cūka", 1937). Piedalījies monumentālās propagandas plāna realizācijā Petrogradā, Brāļu kapu un Brīvības pieminekļa projektu konkursos Rīgā. Darbojies grafikā, mākslas kritikā, rakstījis dzeju.
Strādājis  Latvijas Mākslas akadēmijā (1944 - 1958), vadījis Tēlniecības  katedru (1946 - 1958), profesors.
Lit.: Teodors Zaļkalns / repr. mape. R.,1943; Baumanis K. Teodors Zaļkalns. R., 1966; Čaupova R. Teodor Zaļkaln. Moskva, 1990; Siliņš J. Latvijas māksla: 1800 - 1914, II. Stokholma, 1980; Latviešu tēlotāja māksla: 1860 – 1940. R., 1986;  Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmija / Sast. I. Burāne. R., 1989 (Lit.)


attels  M.Musorgska portrets. 1918-1919. Bronza.79x48,5x53,5

attels  Cūka. 1937. Granīts. h-71 cm

attels  J.Poruka kapa piemineklis. 1930. Granīts. h-142 cm

attels  L.Jakubovskas portrets. 1913. Ģipsis. h-43 cm

attels  Sēdošā māmiņa. 1916. Granīts. h-64 cm

attels  Piemineklis R.Blaumanim. 1929. Granīts.

Sākumlapa | Virtuālā mākslas galerija