Mākslinieks bez humora izjūtas nav īsts mākslinieks.